Hyttene i Gravdalen er stengde på grunn av Korona-smittevern!
Årdal Turlag er eit lag i Årdal kommune som har til føremål å fremja friluftsliv og kjennskap til dei ulike naturområda i kommunen. Årdal Turlag er gjennom Sogn og Fjordane Turlag tilsutta Den Norske Turistforening (DNT) og har har i dag om lag 500 medlemmer.
Foto: Anders S. Hestetun
Foto: Magnar Fredheim