Som følgje av innførde tiltak for å bremse spreiing av Koronavirus, oppmodar me alle, om å utsette fjellturen til denne situasjonen er over, og styresmaktene legg vekk tiltaka som no er innført.Med klare ord: Me ønskjer ikkje besøk på hyttene på Gravdalen, før denne Koronakrisa er avblåst. Sjølvsagt på grunn av smitterisikoen, men og for å unngå bergingsaksjonar i fjellet, som potensielt vil legge ekstra last på ressursar som har viktigare ting å stå til rådvelde for. So får me alle prøve å gjere kva me kan for å få dette til å gå over so raskt som råd.Årdal turlag ber om at du IKKJE signerer i turbøkene i desse dagar. Turbøkene er i ferd med å bli samla inn. ME INFORMERER OGSÅ OM AT ALLE TURAR OG ARRANGEMENT I TURLAGET SIN REGI VIL BLI AVLYST FRAM TIL, I FØRSTE OMGANG, 26. MARS.

 Lokal medlem? 

Send e-post til aardal.turlag@dnt.no

Vil du bli medlem i Årdal Turlag?

Foto: Kristin Hestetun
Årdal Turlag er eit lag i Årdal kommune som har til føremål å fremja friluftsliv og kjennskap til dei ulike naturområda i kommunen. Årdal Turlag er gjennom Sogn og Fjordane Turlag tilsutta Den Norske Turistforening (DNT) og har har i dag om lag 500 medlemmer.
Foto: Anders S. Hestetun
Foto: Magnar Fredheim