Årdalskalenderen 2019

Send inn bilder til Årdalskalenderen 2019!


Har du teke eit flott bilete du vil ha med i Årdalskalendaren 2019?

Me har starta arbeidet med Årdalskalendaren 2019.
Har du teke eit godt bilete frå Årdal som du ynskjer å få med i kalendaren, set me stor pris på om du sender desse til kalendarnemdi i Årdal Turlag på
e-post: ardalskalenderen@gmail.com.

Hugs å skrive kvar biletet er teke og kven som er fotograf.
For å lette arbeidet for kalendarnemdi er det fint om de merkar biletfila slik:
fornavnetternavn_ddmmåå.filformat.
Døme: JensJensen_230718.jpg

Frist for å sende inn bilete er 21. september 2018.

Årdalskalendaren er ei viktig inntektskjelde for Årdal Turlag, og me set stor pris på alle som støttar opp om arbeidet vårt ved å sende inn bileter til kalendaren.

Har du spørsmål? Send oss ei melding på Facebook eller ein
e-post til aat@ardalturlag.no.

Me håpar de sender inn mange fine bileter til oss i år også!


- Kalendarnemdi i Årdal Turlag -