Nye nettsider

Då er endeleg Årdal Turlag sine nye nettsider på plass! Dei gamle sidene vil ikkje lenger vere tilgjengelege. Det manglar framleis litt informasjon, m.a. om trimpostane våre, men dette skal vere på plass i løpet av veka. Gi oss gjerne ei tilbakemelding på

aat@ardalturlag.no

dersom du finn feil eller om det er noko du saknar på sidene våre.                

Skrevet av Kristin Hestetun 25. januar 2016