Barnas Turlag i Årdal

Barnas Turlag i Årdal brukar Facebook-sida si  for å annonsere turane sine. Meir informasjon om aktivitetane vert lagt ut her  når det nærmar seg tur. Eventuelle endringar i turprogrammet finn du og på Facebook-sida.