Årdal Turlag på Gravdalsbandet i 2014.
Årdal Turlag på Gravdalsbandet i 2014. Foto: Årdal Turlag

Fellesturar

Årdal Turlag arrangerer normalt 8-10 fellesturar i løpet i året. Dette er trugeturar, fotturar og skiturar med varierande lengde og vanskegrad. Dersom du lurer på kva utstyr du treng på turen eller kor krevjande turen er, ta kontakt turleiaren eller ein av styremedlemmene.

Turane er planlagde så godt det let seg gjera lang tid i førevegen, men det kan verte endringar i programmet. Turane vert annonsert her på nettsida vår og på facebooksida vår. Dei fleste turaren vert også lyste ut i lokalavisa og på porten.no veka før turen.

Velkommen på tur!

NESTE TUR

Ingen kommende aktiviteter.