På stølen i Gravdalen har Årdal Turlag restaurert tre sel. Desse er låst med DNT-nøkkel og tilgjengelege som ubetjent DNT-hytte. Stølen ligg 850 m.o.h. i sørenden av Gravdalen. I nordenden av dalen tronar Austabotntind, Ringstindane og Stølsmaradalstind.Til stølen kjem ein lettast frå Hjelle i Utladalen. Følg grusvegen mot Vetti og ta av på god sti mot Avdalen gard og Gravdalen.

ANDRE OVERNATTINGSSTADER I UTALDALEN

Avdalen gard
Avdalen gard
Skogadalsbøen (DNT)
Skogadalsbøen (DNT)
Vetti gard
Vetti gard
Ingjerdbu
Ingjerdbu
Stølsmaradalen (DNT)
Stølsmaradalen (DNT)