Om Oss

Årdal Turlag er gjennom Sogn og Fjordane Turlag tilslutta Den Norske Turistforening (DNT). Medlemmer i DNT som har bustadadresse i Årdal kommune vert automatisk medlem i Årdal Turlag så sant dei ikkje gir DNT beskjed om noko anna.

Årdal Turlag har breidt nedslagsfelt i Årdalssamfunnet. Me har nær 500 medlemmer med ulike innfallsvinklar til laget. Dei er turinteresserte, lokale støttemedlemmer eller engasjerte i ei eller fleire av undergruppene våre.