Utiskt frå Botnanosi mot Øvre Årdal, Årdalsvartnet og Årdalstangen
Utiskt frå Botnanosi mot Øvre Årdal, Årdalsvartnet og Årdalstangen Foto: Kristin Hestetun

STØLS-OG TOPPTRIM

Støls-og topptrimpostane for 2019-2021 vert presenterte våren 2019. Postane vil verte  sett ut i løpet av våren og sommaren 2019. 

Målet med Støls-og topptrimpostane er å inspirera folk til å gå litt lenger turar, og kanskje også ta turen til ein stad ein ikkje har vore før?  I tillegg til god mosjon, blir ein godt kjend i Årdal og får kunnskap om lokal historie og tidlegare gards- og stølsdrift.

Me prøver å sette opp eit Støls- og topptrimprogram med varierande vanskegrad. Nokre av postane er relativt lette, går på god sti og er godt merka. Andre er meir krevjande og går i ulendt terreng der ein må bruke kart og kompass for å finne fram.

Postane som vert sette opp er frå tre-fire timar til gode dagsturar. Ta kontakt med oss dersom du treng tips til ruteval. Postane står ute i tre år, og Årdal Turlag prøver å setja opp fellesturar  til dei fleste av postane i løpet av dei tre åra postane står ute. Me vil gjerne ha med oss fleire ut på tur, så følg med på turprogrammet vårt og bli med oss på tur! 

Etter tre år vert det premiering for dei som har gått minst 10, 15 eller 20 postar.

Nye postar vert sett ut våren og sommaren 2019.

Hugs kart og kompass når du er ute på tur!