Klare for nedkøyring til Hjelledalsvatnet.
Klare for nedkøyring til Hjelledalsvatnet. Foto: Anders S. Hestetun

STØLS-OG TOPPTRIM

Målet med Støls-og topptrimprogrammet er å inspirera folk til å gå litt lenger turar, og kanskje også å ta turen til ein stad ein ikkje har vore før?  I tillegg til god mosjon, blir ein godt kjend i Årdal og får kunnskap om lokal historie og tidlegare gards- og stølsdrift. Nokre av postane er på grensa mot nabokommunane Lærdal og Luster, og 2000-meterstoppen denne gongen er i Vang kommune.

Me prøver å sette opp eit Støls- og topptrimprogram med varierande vanskegrad. Nokre av postane er relativt lette, går på god sti og er godt merka. Andre er krevjande turar som går i ulendt terreng der ein må bruke kart og kompass for å finne fram. Gradering av turane vil bli lagt ut her etter kvart som postane vert sette ut. 

Turane som vert sette opp er frå tre-fire timar til gode dagsturar. Ta kontakt med oss dersom du treng tips til ruteval. Postane står ute i tre år, og Årdal Turlag prøver å setja opp fellesturar  til dei fleste av postane i løpet av desse tre åra. Er du ikkje klar for å ta turen aleine, bli gjerne  med oss på tur!  Dei fyrste postane er sett opp på turprogrammet vårt allereie vinteren 2019, så følg med på turprogrammet vårt og sleng deg med på fellestur! 

På årsmøtet i 2021 vert det premiering for dei som har gått minst 10, 15 eller 20 postar. Registreringsskjema kostar kr 200,- for vaksne og kr 100,-for born og er til sals på sportsbutikkane i Årdal.

GOD TUR!

Hugs kart og kompass når du er ute på tur!